Tele2

Het migreren van de Tele2 website en app naar de T-Mobile stack

Het project

Een redesign doorvoeren tijdens de migratie naar de T-Mobile stack

Tele2 is onlangs door T-Mobile overgenomen, waardoor zowel de website als de app naar de T-Mobile stack gemigreerd moest worden. Dit was meteen een goede kans om een redesign door te voeren.  Tegelijkertijd moest rekening worden gehouden met de bestaande features van T-Mobile, waar de nieuwe Tele2 website en app op gebaseerd moesten worden. Als onderdeel van een groot design team hebben we dit in sprints uitgewerkt en alle componenten in een design systeem gedocumenteerd.

Opdrachtgever

Tele2

Service

UX Design
UI Design
Design systems
Prototyping

Jaar

2019 - 2020

Het resultaat

Een overzichtelijke MijnTele2 omgeving

Een van de onderdelen waar ik aan gewerkt heb is het facturen overzicht en de betaal flow. Aangezien we moesten werken met de beperkingen van de T-Mobile stack kwam hier weinig user research aan te pas. Via stakeholders van T-Mobile is nagegaan welke mogelijkheden en beperkingen ik had bij het ontwerp van deze pagina. Aangezien de huidige pagina op de T-Mobile website ook niet optimaal was, heb ik goed gekeken naar het doel van de facturen pagina. Wat is voor de gebruikers het meest belangrijke op deze pagina? Uiteindelijk heb ik de volgorde en visualisatie aanpast, iets wat wel mogelijk was binnen het project. Daarnaast heb ik een voorstel gemaakt voor een nieuwe grafiek, waarin de factuurgegevens overzichtelijker worden weergegeven.

Meer projecten