Homedeal

Het bij elkaar brengen van service professionals en huiseigenaren

Het project

Homedeal, van meerdere marktplaatsen naar één.

Skydreams heeft meerdere online marktplaatsen in zijn portfolio zoals Schildernet.nl en Dakkapeloffertes.nl. Om meer merk herkenning te creëren is Homedeal opgezet. Homedeal is een marktplaats waar alles omtrent huis en tuin onder valt. Service professionals bieden hun service aan en huiseigenaren kunnen offertes opvragen. Zowel de publieke website als de self service portal voor service professionals en huiseigenaren hadden een redesign nodig. Als onderdeel van een multidisciplinair team heb ik als UX/UI Designer aan deze opdracht gewerkt.

Opdrachtgever

Skydreams (Homedeal)

Service

Concepting
Wireframing
Branding
UX Design
UI Design
Prototyping
Design systems
A/B Testing

Jaar

2016 - 2018

De aanpak

Van het denken vanuit systemen, naar het denken vanuit de gebruiker

Toen ik deze opdracht begon werd er voornamelijk gedacht vanuit een systeem in plaats vanuit de gebruiker. Omdat ik van mening ben dat een goede gebruikerservaring centraal moet staan heb ik geprobeerd met de beperkingen die er waren zo goed mogelijke oplossingen te bedenken. Door de feedback van gebruikers te analyseren ben ik met concrete oplossingen gekomen. Met deze oplossingen in gedachten is uiteindelijk besloten om te gaan focussen op Homedeal. Één grote marktplaats, waar alle verticale websites onder zouden gaan vallen.


Omdat het design hiervan nog geen professionele uitstraling had, is mij gevraagd om een redesign te ontwerpen. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we als Product Team van begin tot eind meerdere disciplines bij het project betrokken. In meerdere fases is het nieuwe design live gezet, al dan niet met een A/B test. Op deze manier konden we gedurende het proces bijsturen. Om ook de code zo clean mogelijk te houden voor development, heb ik een design systeem opgezet. Om te zorgen dat deze zo goed mogelijk geïmplementeerd werd heb ik nauw samengewerkt met de developers. Om in te spelen op de wensen en behoeftes van de gebruiker, hebben we tijdens het redesign proces ook nieuwe features ontwikkeld. Bijvoorbeeld het toevoegen van een chat tussen service professionals en huiseigenaren, zodat de communicatie ook via het platform kan verlopen.

Het resultaat

Een succesvol redesign

Door middel van goed te luisteren naar feedback van gebruikers en te werken met een design systeem is het redesign voor zowel de publieke website van Homedeal als de Self Service Portals (B2B en B2C)  succesvol live gegaan. Hier hebben we als multidisciplinair team met trots aan gewerkt. Uiteindelijk blijft het werken aan een product een continue proces en is besloten een UX Designer in dienst aan te nemen om te blijven optimaliseren en aan nieuwe features te werken.

Meer projecten